Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  575
 • Undersøkelse av akuttpasient
  575
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  150-375
Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  575
 • Undersøkelse av akuttpasient
  575
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  150-375
loader

I disse coronatider har vi inngått et samarbeide med VestsidenTannlegekontor for å kunne yte best mulig service i tider med knapphet på personell og smittevernutstyr.
Inntil videre vil all behandling foregå der. Ved behov, vennligst ring 32 73 19 49. Vanlig recal innkallinger må dessverre fortsatt vente noe. Vi føger FHI sine anbefalinger til enhver tid.

Om du skulle være i karantene eller være coronasmittet og ha behov for akutt tannbehandling, vil vi sørge for henvisning til spesial klinikk.

Tannlegevakt i Kongsberg søndager og helligdager 15-18  32 86 83 01
Tannlegevakt i Drammen lørdager og helligdager 15-18 tlf 31 01 29 30