Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  630
 • Undersøkelse av akuttpasient
  680
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  190-400
Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  630
 • Undersøkelse av akuttpasient
  680
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  190-400
loader
Vi tilbyr behandling med høy faglig kompetanse
Se våre tjenester

1 september slo vi oss sammen med Vestsiden Tannlegkontor AS og flyttet til Kirketorget 5 C.
Her vil vi være 4 tannleger som samarbeider om et best mulig tilbud til konkurransedyktige priser.
De som har avtale om innkalling til Else Marie vil få innkalling som avtalt. Pga corona  er vi noe forsinket. Vennligst ta kontakt om du føler det haster med innkalling.

Om du skulle være i karantene eller være coronasmittet og ha behov for akutt tannbehandling, vil vi sørge for henvisning til spesial klinikk.

Tannlegevakt i Kongsberg søndager og helligdager 15-18  32 86 83 01
Tannlegevakt i Drammen lørdager og helligdager 15-18 tlf 31 01 29 30