Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  710
 • Undersøkelse av akuttpasient
  710
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  190-400
Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  710
 • Undersøkelse av akuttpasient
  710
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  190-400
loader
Vi tilbyr behandling med høy faglig kompetanse
Se våre tjenester

1 september 2020 slo vi oss sammen med Vestsiden Tannlegkontor AS og flyttet til Kirketorget 5 C.
Her vil vi være 4 tannleger som samarbeider om et best mulig tilbud til konkurransedyktige priser.


Tannlegevakt i Kongsberg søndager og helligdager 15-18  32 86 83 01
Tannlegevakt i Drammen lørdager og helligdager 15-18 tlf 31 01 29 30