Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  610
 • Undersøkelse av akuttpasient
  610
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  190-400
Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  610
 • Undersøkelse av akuttpasient
  610
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  190-400
loader

1 september slo vi oss sammen med Vestsiden Tannlegkontor AS og flyttet til Kirketorget 5 C.
Her vil vi være 4 tannleger som samarbeider om et best mulig tilbud til konkurransedyktige priser.
De som har avtale om innkalling til Else Marie vil få innkalling i løpet av høsten. Pga corona og flytting er vi noe forsinket. Vennligst ta kontakt om du føler det haster med innkalling.

Om du skulle være i karantene eller være coronasmittet og ha behov for akutt tannbehandling, vil vi sørge for henvisning til spesial klinikk.

Tannlegevakt i Kongsberg søndager og helligdager 15-18  32 86 83 01
Tannlegevakt i Drammen lørdager og helligdager 15-18 tlf 31 01 29 30