Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  575
 • Undersøkelse av akuttpasient
  575
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  150-375
Undersøkelse
Priser fra
Undersøkelse
Priser fra
 • Undersøkelse av innkallingspasient
  575
 • Undersøkelse av akuttpasient
  575
 • Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging
  980 eller tidsdebitering
 • Tannsteinsfjerning, puss og rens i forbindelse med undersøkelse
  150-375
loader

Koronatiden har tvunget oss til å tenke nytt. I løpet av sommeren vil jeg flytte mitt kontor til Vestsiden tannlegekontor og bli en del av et større fellesskap for å kunne gi trygg og god behandling. All behandling vil forgå der fra nå av. Ved behov, vennligst ring 32 73 19 49. Vanlig recal innkallinger må dessverre fortsatt vente noe, men innkalling vil komme. Har du spesielle ønsker ta kontakt, så finner vi løsning.
Vi følger FHI sine anbefalinger til enhver tid.

Om du skulle være i karantene eller være coronasmittet og ha behov for akutt tannbehandling, vil vi sørge for henvisning til spesial klinikk.

Tannlegevakt i Kongsberg søndager og helligdager 15-18  32 86 83 01
Tannlegevakt i Drammen lørdager og helligdager 15-18 tlf 31 01 29 30