Tannstillingsfeil

Her følger en kort oversikt over vanlige tannstillingsfeil, og forslag til behandling:

Overbitt:
Overkjevens tenner står for langt frem i forhold til underkjevens.

Behandling: Plate kan av og til benyttes for å fremme vekst av underkjeven og/eller hemme vekst av overkjeven i tidlig alder. Som oftest må man også bruke streng både oppe og nede. Ved store overbitt må man ofte trekke to små jeksler i overkjeven for å få overkjevens tannrekke bakover.Underbitt: Underkjevens tenner står for langt frem i forhold til overkjevens.

Behandling:
Små/moderate underbitt kan behandles med streng og/eller plate. Ved større underbitt må man i tillegg gjøre kjevekirurgi for å flytte den ene eller begge kjevene for å få bittet til å passe sammen. Kjevekirurgi må gjøres når kjevene er ferdig utvokst, vanligvis 17 år hos jenter og 18 år hos gutter.Overkjevens tannbue er for smal i forhold til underkjevens tannbue. Hvis det er kryssbitt i fronten omtales dette som invertering.

Behandling:
Plate eller streng for å utvide overkjevens tannbue.Saksebitt:
Underkjevens tannbue er for smal i forhold til overkjevens tannbue.

Behandling: Plate eller streng for å utvide underkjevens tannbue.


Åpent bitt:
Manglende kontakt mellom tenner i over- eller underkjeven. Dette kan gi problemer med å tygge og bite over maten.

Behandling: Streng i begge kjever for å lukke bittet. Ved store åpne bitt må tannreguleringen ofte gjøres i kombinasjon med kjevekirurgi hvor man flytter kjevene sammen.

.

Dypt bitt:
Tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven når man biter sammen. Ved svært dype bitt kan man bli plaget av at underkjevens fortenner biter i ganen og skader tannkjøttet.

Behandling: Streng i en eller begge kjever for å åpne bittet
.
Trangstilling:
Tennene står uryddig. Ved stor plassmangel kan permanente tenner bli hindret fra å komme ut og bli liggende i kjevebenet.

Behandling: Plate eller streng for å skape plass og rette på tennene. Ved stor plassmangel kan det være nødvendig å trekke en eller flere permanente tenner.


Agenesi:
Manglende anlegg for en eller flere permanente tenner.

Behandling: Streng for å lukke luken der man mangler en tann. Alternativt kan man sette inn et implantat for å erstatte den manglende tannen.


loader