Behandlingsfilosofi

Vi arbeider for at våre pasienter skal beholde sunne tenner gjennom hele livet. Dette vil vi oppnå gjennom å ha fokus på forebyggende tannhelsearbeid, og ved å velge behandlingsteknikker og materialer som bevarer mest mulig tannsubstans når tenner må repareres. 

Et annet viktig prinsipp i vår behandling er at pasienten skal informeres om de ulike alternativene til behandling, kostnader, risiko og prognose. Like viktig er det å kartlegge pasientenes ønsker og behov. Så sammenfaller vi dette i en kortsiktig og langsiktig plan med realistiske mål for behandlingen. 


loader