Rotspissamputasjon

Midt inne i tannen finner man et hulrom med nerver og blodkar, kalt pulpa. Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier, kan den aldri bli normal igjen. Den vanligste årsaken til slike skader er dype hull i tannen (fig. 1). Dette kan resultere i tannsmerter og en infeksjon som sprer seg til kjevebenet rundt tannens rotspiss. Ved å rotfylle tannen, tar man sikte på å fjerne bakteriene og på denne måten få kontroll på infeksjonen.


             Figur 1

I tilfeller der vanlig rotfyllingsbehandling alene ikke fører frem, kan en rotspissamputasjon bidra til løse problemet.

Hva er en rotspissamputasjon?
En rotspissamputasjon er et kirurgisk inngrep der ca. 3-5 millimeter av rotspissen fjernes. For å få tilgang til rotspissen må tannkjøttet brettes til side og nødvendig kjeveben borres bort. Inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er smertefritt. Etter inngrepet settes noen sting for å lukke såret. Stingene fjernes normalt etter omlag 1uke.

Infeksjon ved rotspissen Utført operasjon Endt tilheling

Etter inngrepet

Når bedøvelsen går ut (etter 3-4 timer), kan det bli noe smerter i området. Du vil derfor få smerte-stillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med deg.

Det er anbefalt å ta det med ro den første tiden etter inngrepet. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening og liknende i denne perioden.

For å vurdere om rotspissamputasjonen har vært vellykket, må tannen kontrolleres både klinisk og med røntgenbilder. Dersom det ikke er symptomer i området, vil man vanligvis ta den første kontrollen 6-12 måneder etter tilheling.

Komplikasjoner
Ethvert kirurgisk inngrep vil ha en risiko for komplikasjoner. Eksempler på slike kan være forlenget blødningstid eller utvikling av infeksjon i operasjonsområdet. Det oppstår imidlertid sjelden komplikasjoner i forbindelse med rotspissamputasjoner. Ta kontakt for nødvendig behandling dersom noe unormalt oppstår etter inngrepet.

Generell helse

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig med oppdaterte helseopplysninger. Man bør derfor gi beskjed om: 
  • Medisinbruk  
  • Sykdommer
  • Unormal blødningstendens
  • Allergier/ tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
  • Graviditet
  • Angst for tannbehandling

 
loader