Automatisk innkalling

Vi tilbyr automatisk innkalling til kontroll hos tannlege eller tannpleier tilpasset dine ønsker og behov. Kom gjerne med ønske om dag og tidspunkt.  

Om ikke noe annet er avtalt sender vi ut innkallingskort pr post en til to uker i forveien.

Dagen før vil du få en påminnelse på SMS.
Passer ikke timen er du velkommen til å  endre på timen du er tildelt. 
loader