Trygderefusjon

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. 
Be om en vurdering av dine rettigheter.

Normalt er det tannlegen som gjør denne vurderingen, men også tannpleier kan vurdere dine rettigheter ved behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom).

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden:

Punkt 1: Sjelden medisinsk tilstand (egen diagnoseliste under «Relatert informasjon» til høyre på siden eller spør tannlegen)
Punkt 2: Leppe-kjeve-ganespalte
Punkt 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
Punkt  4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
Punkt 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
Punkt 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
Punkt 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
Punkt 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
Punkt 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
Punkt 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
Punkt 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade
Punkt 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
Punkt 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

Du kan lese mere i veilederen for 2013

Hvordan få stønad for tannbehandling?
Det er tannlegen som tar stilling til om du har rett på stønad. Be derfor tannlegen vurdere dette.

Det er HELFO som utbetaler eventuell stønad. De fleste tannlegene har avtale om direkte oppgjør med HELFO.

Dette innebærer at tannlegen selv sender inn eventuelle krav om stønad og det er hun/han som mottar stønaden direkte til seg. Hos tannleger med direkte oppgjør trenger du ikke legge ut den delen av behandlingen som folketrygden ved HELFO refunderer. 

Dersom tannlegen ikke har avtale om direkte oppgjør, må du først betale hele behandlingen til tannlegen.

Tannlegen fyller så ut et skjema for deg dersom hun/han vurderer det slik at du har rett til stønad. Skjemaet må du signere og sende til HELFO i etterkant av behandlingen.  

Husk da at skjemaet må sendes inn før det er gått seks måneder etter den enkelte tannlegekonsultasjonen.

For tidkrevende tannbehandling som strekker seg over flere seanser, eksempelvis ved større protetisk arbeid, regnes seksmånedersfristen fra siste behandlingsdato.

Men du behøver ikke vente til all tannbehandling er gjennomført - krav kan sendes fortløpende til HELFO.

Størrelsen på stønaden
Stønaden gis etter faste takster avhengig av hvilken behandling som er gitt. Tannlegen står imidlertid fritt til å ha sine egne priser, og et eventuelt mellomlegg mellom tannlegens pris og folketrygdens takster må du dekke selv.

Frikort
Noen tannlegeutgifter omfattes også av ordningen med frikort egenandelstak 2. Hvilke tannsykdommer dette gjelder kan du lese mer om i egen artikkel om frikort for egenandelstak 2. Kvitteringer for slike egenandeler får du fra tannlegen.

Når du har nådd egenandelstaket sender du søknad og kvitteringer til HELFO. Gyldige egenandeler for tannbehandling kan slås sammen med egenandeler ved de andre helsetjenester som inngår i egenandelstak 2-ordningen.
loader