Moderne utstyr

Praksisen har et omfattende kvalitets og intern-kontrollsystem som er utarbeidet og forbedret opp gjennom årene. Dette skal sikre at vi har gode rutiner og arbeider systematisk.
Gode verktøy er av avgjørende betydning for å oppnå de målene vi har satt oss.

  • Klinikken har digitalrøntgen og panoramarøntgen (OPG) for å sikre at vi reduserer stråledosen mest mulig og har optimale diagnostiske verktøy.

  • Mikroskop for å sikre optimale arbeidsforhold i munnen og kvalitetssikrer arbeidet

  • Desinfektor og vakuumautoklav for å sikre en miljøvennlig rengjøring og sterilisering av brukte instrumenter
loader