Behandling
  Priser fra
  Behandling
  Priser fra
 • Undersøkelse av akuttpasient
  680
  Behandling
  Priser fra
  Behandling
  Priser fra
 • Undersøkelse av akuttpasient
  680

Akutthjelp

Tennene kan forårsake noen av de verste smertene som finnes. Å miste en bit av en tann kan også være ubehagelig. Vi gjør alt vi kan for å yte akutthjelp samme dag.
Jo tidligere på dagen du ringer, jo lettere er det for oss å rydde plass til deg.

Ved en akutt-konsultasjon vil tannlegen vurdere ditt problem og stille en diagnose og komme med behandlingsforslag og pris. Hva denne behandlingen vil være er helt umulig å si på forhånd, følgelig kostnaden også. 

Skulle vi ikke være tilgjengelige, vil du få opplysninger om hvor du skal henvende deg på vår telefonsvarer i helger og på helligdager. 
loader