Tannlegen-Kongsberg Vestsiden Tannlegekontor
© Tannlegen-Kongsberg.no 2015 - Vestsiden Tannlegkontor AS Kirketorget 5C, 3616 Kongsberg - Tlf: 32 73 19 49 - post@tannlegen-kongsberg.no
Første gang du kommer til oss, vil assistent Randi be deg fylle ut et skjema med personlige opplysninger som adresse, telefonnummer og mailadresse.

Vi ber deg også svare på spørsmål om din helsetilstand. Dette gjør vi for å gi deg en god og trygg behandling. Enkelte medisiner og sykdommer vil kunne påvirke behandlingsvalget. 

Noen sykdommer gir rett til trygderefusjon fra HELFO, da vil vi sørge for at du får det du har krav på. 

Det blir så gjort en klinisk undersøkelse og tatt nødvendige røntgenbilder.

Etter informasjon om behandlingsbehov og en samtale med deg om dine ønsker og behov, vil det bli utarbeidet en behandlingsplan og kostnadsoverslag. 

Klinisk undersøkelse og 2 røntgenbilder koster kr. 950. Puss og rens kommer i tillegg. Kr 200-350
Noen ganger vil det være behov for flere røntgenbilder for å stille korrekt diagnose.

Du vil da bli informert om hva dette vil koste før bildet (bildene) taes.

Vi tar imot kontant betaling, eller betaling med kort. Behandlingen betales fra gang til gang - om ikke annet er avtalt på forhånd.