Tannlegen-Kongsberg Vestsiden Tannlegekontor
© Tannlegen-Kongsberg.no 2015 - Vestsiden Tannlegkontor AS Kirketorget 5C, 3616 Kongsberg - Tlf: 32 73 19 49 - post@tannlegen-kongsberg.no
Vår praksis er en allmennpraksis der de fleste typer behandling blir utført. I tilfeller der vi mener det trengs spesialkompetanse, henviser vi til utvalgte spesialister for å kunne gi et best mulig behandlingstilbud.

Det nære samarbeidet med dyktige spesialister er også med på å heve egen kompetanse. Noen ganger er det også nyttig å få en "second opinion" før eventuell behandling settes i gang.