Tannlegen-Kongsberg Vestsiden Tannlegekontor
© Tannlegen-Kongsberg.no 2015 - Vestsiden Tannlegkontor AS Kirketorget 5C, 3616 Kongsberg - Tlf: 32 73 19 49 - post@tannlegen-kongsberg.no
Er uteksaminert ved Universitetet i Oslo 1983 
Arbeidet som militærtannlege på Setermoen 1983-1985 
Distriktstannlege/assistenttannlege i Modum 1985-1986 
Assistenttannlege på Kongsberg 1986-1993 
Privatpraksis på Kongsberg siden 1993 

For å opprettholde en høy faglig standard som allmenntannlege brukes betydelig tid hvert år på etterutdanning. Dette gjøres ved å delta på kurser i inn- og utland og i samarbeid med spesialister og andre kollegaer. 

Arbeidsoppgavene i privatpraksisen er varierte. Mine spesialfelt er rotbehandling og omfattende restaureringer med krone og broterapi.

I de senere år har implantatbehandling blitt en stadig mer aktuell behandlingsform. Dette skjer i nært samarbeid med spesialist. 

Høsten 07 ble det investert i mikroskop på begge behandlingsenhetene. Dette verktøyet gir en helt fantastisk mulighet til å sikre høy kvalitet på arbeidet som utføres.